Home

Deze site heeft als doelstellingen het schaken in België te promoten door

 • Belgische schakers online samen te brengen
 • Stimuleren van online schaken op diverse online platformen
 • Nieuwe schakers leren schaken
 • Adressen aanbieden waar je goed schaakmateriaal kan kopen
 • De stap van online schaken naar bordschaken eenvoudiger maken
 • Ambitieuze spelers helpen een persoonlijke coach te vinden
 • Nieuws over het schaken te vergaren

Ce site a pour but de promouvoir les échecs en Belgique par

 • Rassembler les joueurs d'échecs belges en ligne
 • Promouvoir les échecs en ligne sur diverses plateformes en ligne
 • Apprener les nouveaux joueurs à jouer aux échecs
 • Offrer des adresses où vous pouvez acheter du bon équipement d'échecs
 • Faciliter le passage des échecs en ligne aux club d'échecs
 • Aider les joueurs ambitieux à trouver un entraîneur personnel
 • Recueillir des nouvelles sur les échecs