Facebook

De Belgische online schaakclub heeft zijn eigen facebookpagina: belgianonlinechessclub.

Le club d'échecs en ligne belge a sa propre page Facebook: belgianonlinechessclub.

 

De facebookpagina heeft als doelstellingen:

  • Aankondigen van nieuwe activiteiten, ideeën, plannen
  • Verslaggeving van tornooien, beslissingen, ...
  • Communicatie tussen de leden
  • Allerlei schaaknieuws delen

La page Facebook a les objectifs suivants:

  • Annonce de nouvelles activités, idées, plans
  • Rapports de tournois, décisions, ...
  • Communication entre membres
  • Partagez toutes sortes de nouvelles d'échecs